Yeni kanunu görmeden konut kredisi almayın!

Yeni kanunu görmeden konut kredisi almayın!

Birçok kişinin dahi bilmediği yenilikler, tüketicinin yararına olacak. 28 Kasım 2015 tarihi itibariyle yürülüğe giren yönetmeliğin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, “Ön Bilgilendirme Formu”, “Sigorta yaptırılması” ve “Erken Ödeme” ile ilgili hükümler, konut almak isteyen tüketiciyi, yasal olarak da koruyacak.

Yönetmelikle tüketiciye sözleşmeyi okuması için vakit tanınacak. Mesela, kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek tüm ücretler ile toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve ücretler itibarıyla dağılımını gösteren ön bilgilendirme formu verilecek.

Sözleşmenin imzalanmasından belli bir süre önce tüketicinin kullanacağı kredinin gerçek maliyeti hakkında bilgilendirme yapılacak. Böylelikle konut alan ya da alacak kişi, ödeyeceği tüm parayı kalem kalem görebilecek ve toplam ödeyeceği rakamın belirtildiği sözleşmeyi incelemeden imza atmak zorunda kalmayacak. Ayrıca bu sözleşmenin açık ve okunur olabilmesi için en az on iki punto büyüklüğünde, açık ve sade bir dille yazılması gerekiyor. Bir örneği tüketicide kalacak olan sözleşmede yer almayan hiçbir mali külfet daha sonra tüketiciden alınamayacak.

Zorla sigorta dönemi bitti!

Kredi kullanan tüketiciyi zorla sigorta yaptıran bankalara da yasak geldi. Eğer, tüketici kendisi sigorta yaptırmak isterse, istediği sigorta şirketinden faydalanabilir. Buna bankanın itirazı söz konusu olamayacak. Ayrıca tüketicinin hesabı, sadece kredi için kullanıldığı sürece hesap işletim ücreti de kesilmeyecek, açık ve yazılı talep olmaksızın bu hesap ile ilişkili “Kredili Mevduat Hesabı” açılamayacak.

Tüketici, borcunun tamamını ya da bir taksit tutarından az olmayacak herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Finansman kuruluşu bu durumda gerekli indirimi yapmak zorunda olacak. Erken ödeme durumlarında uygulanacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilecek. Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülecek. Tüketici kalan kredisinin süresi 36 aydan az ise sadece kalan ana para borcunu ve bu meblağın %1’i kadar tazminatı ödeyerek kredisini kapatabilecek.AGEM

Previous Ecrimisil Nedir?
Sonraki HEP İstanbul’dan bayram yaptıran kampanya

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Tapu tahsis belgesi nedir?

Bir dönem ülkemizde, “kaçak gecekondu” niteliğindeki yapı maliklerine tapu verilmesi amacıyla, devlete ait arazilere yapılmış kaçak gecekondulara, ıslah imar planları yapılıncaya kadar Tapu Tahsis Belgeleri dağıtılmıştır.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Kira gelirlerinin beyanı

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.

Mevzuat Haberleri

Miras hakkında bilinmesi gerekenler

Gayrimenkul konusunda en önemli konulardan biri miras. Miras hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Tüm soruların cevabı aşağıda yer almakta.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

2015 Yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK/644) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesi 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Gayrimenkul Satışlarında Metrekare Yanıltması Son Buluyor

Gayrimenkul satışlarında metrekare beyanlarına düzenleme getirilmesiyle konut satışlarındaki “metrekare yanıltmaları’nın sona ereceği, bu sayede de tüketici haklarının korunarak, sektöre güven geleceği bildirildi.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev alan 14 Gün İçinde Cayabilecek

Konutta yeni dönem başlıyor Ev hayali kuran vatandaşların mağdur olmasının ardından hazırlanan yasa hayata geçiyor.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.