Profesyonel Gayrimenkul Yöneticisi Nasıl Olunur

Profesyonel Gayrimenkul Yöneticisi Nasıl Olunur

Merhaba yasamprojeleri.com okurları bu yazımda sizlerle nasıl profesyonel gayrimenkul yöneticisi olunacağı hakkında çeşitli bilgileri paylaşacağım.

Gayrimenkul sektörü her geçen gün kabuk değiştirerek  yeni yaşam alanları oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan inşaat projeleri güvenlik ve sosyal tesis alanlarından oluşmaktadır. Büyük parsel alanlarına çok sayıda ticari ve konut ünitelerinden oluşan yaşam alanları tasarlanmaktadır. Bu alanlarda gayrimenkul yönetimi ciddi bir uğraş ve emek gerektirmektedir. Binlerce kişiden oluşan bir yaşam kompleksinde sistemin devam etmesi ve kişilerin huzur içinde yaşaması için profesyonel gayrimenkul yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Profesyonel gayrimenkul yöneticisinin atanması ve görevleri hakkında detayları sizlerle paylaşmak istiyorum.

İlk olarak kat malikleri bina yönetiminde görev alacak yöneticiyi kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler. Atanan kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Eğer binada sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Ayrıca yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat malikleri bina yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Atanan yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece para cezası verilir.

Yöneticinin görevlerinden kısaca bahsetmek gerekirse, kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesinde, binanın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasından sorumludur.  Ayrıca yönetici binanın sigorta ettirilmesi, genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, kat maliklerinden avans olarak paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanmasını sağlamalıdır.

Bunlara ek olarak yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanmasını, binanın tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü sağlamalıdır. Eğer binayı ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınmasında ayrıca sorumludur. Binanın korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması ile kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesinden sorumludur. Yönetici, topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere bankada kendi adına ve fakat bina yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılmasında ve kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılmasından yetkilidir. Bu görevleri yerine getirebilmek için gerekli eğitimleri almış ve etik kurallara sahip profesyonel gayrimenkul yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

     Murat ERGİN                                                                                                           
                                                                                                     
                                                                                                     
www.yasamprojeleri.com                                                                                               

Yayınlanan röportaj, makale, özel haber ve fotoğrafın tüm hakları www.yasamprojeleri.com’a aittir. Ancak alıntılanan röportaj, makale, özel haber ve fotoğraf, www.yasamprojeleri.com linki verilerek kullanılabilir.

Previous ÜNLÜ Co 110 Milyon ABD Dolarını Türkiye’ye Getiriyor
Sonraki İSO, Odakule Ve Hizmet Binası Üst Hakkını Devredecek

Diğer Yazılar

Makaleler 0 Yorum

İkinci Vatan Türkiye Programı 45 milyar dolarlık yatırım getirecek

İkinci Vatan Türkiye Programı ülkemize yılda 45 milyar dolarlık doğrudan yatırım getirecek…

Genel 0 Yorum

Ayça Aral İstanbul emlak sektörünü değerlendirdi

İstanbul emlak sektörü liderliğini her zaman korumakta.

Makaleler 0 Yorum

Ofisde Yaşam

Günün uzun bir bölümünü geçirdiğiniz yaşam alanıdır ofisiniz… Trafikte boğuşup, boğucu bir telaş sonrasında geldiğiniz yerdir.

Makaleler

Kar ettiren arsa yatırım sırları

Bu aralar çok fazla tarla ve arsa yatırımı üzerine sorular almaya başladım ve de yatırımcı takipçilerimden, arsa ve tarla yatırımı nasıl yapılır bu konulara ne zaman değineceksin serzenişleri de alınca,

Makaleler 0 Yorum

Murat Türkoğlu : Dört Mevsim Eryaman ayrıcalık sahibi bir proje

Dört Mevsim Eryaman Projesi Ankara’da bir Tuna Türkoğlu ortak girişimi olarak hayata geçirilmektedir.

Makaleler 0 Yorum

Yeni Borçlar Kanunu ve Ticari Kiralar ile Diğer Kiraların Farkı

Bilindiği gibi 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu 1955 Tarihli Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunu yürürlükten kaldırmış,  1963 yılından beri  (Gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun bazı maddeleri bu tarihte

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.