İş Güvenliği Reformu Açıklandı

İş Güvenliği Reformu Açıklandı

Başbakan Davutoglu, yeni düzenlemeleri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bakanlar Taner Yıldız, Faruk Çelik ve Cevdet Yılmaz İle birlikte açıkladı

HÜKÜMET, ‘İŞ GÜVENLİĞİ DEVRİMİ’Nİ AÇIKLADI
Madenlere fosforlu hat madenciye çip’li takip 2 milyon 700 bin işçi “sertifikalı” olacak İşçinin nerede olduğu ‘çip’ sayesinde bilinecek Madencilere özel hayat sigortası yapılacak İş durdurmaya uymayan işverene hapis.

Hükümet, birbiri ardma yaşanan kazaların ardından “çalışma hayatında” devrim niteliğinde adımlar atıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün İş Güvenlik Reformu’nu açıkladı. İşte bu hafta Bakanlar Kuruluna gelmesi beklenen devrim niteliğindeki pakette yer alan maddeler:

SERTİFİKA ŞARTI
Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanının mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Bundan sonra ‘inşaat işçisi, amele vb. sınıflandırma değiİ işçilerin profesyonel olarak yaptığı işle ilgili mesleki formasyonu olacak ve sertifika ile hepsi tanımlanacak.

İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ
Meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili fakültelerine zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi konulacak. Eğitimin ilk aşamalarından itibaren öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bilinçlendirilecek, eğitilecek.

SORUMLU FİRMALAR
Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirecek. Yapı denetim firmaları sadece işin mekanik denetimiyle ilgilenmeyecek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk üstlenecek.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde daimi ve teknik nezaıetçilere, ‘iş güvenliği uzmanı’ olma şartı getirilecek ve sertifikası olacak. Sertifikası bulunmayanlar şantiye şefi olamayacak. İş güvenliği pratiğini yine iş güvenliği uzmanı yapacak ancak onun emrinde çalışan şantiye şefi de iş güvenliğindeki aksamaları görebilecek bir altyapıya ve entelektüel bilgiye sahip olacak.

İŞVERENE ÖDÜL
Yaptırımlara ödül-ceza dengesi getirilecek. İş kazası olmayan iş yerleri ödüllendirilecek. İş kazası olan iş yerlerine de ekstra mali cezalar verilecek. 3 yıl içinde iş kazası olmayan çok tehlikeli iş yerlerinde işsizlik sigortası primindeki işveren payı yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak tahsil edilecek. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelirse prim yüzde 3 olarak tahsil edilecek. Ölümlü iş kazasmda prim yükselecek.

CEZALAR ARTACAK
İdari para cezalarında ciddi arüşlar olacak. Hiçbir bahaneye fırsat vermemek için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili harcamalar kamu ihale sözleşmelerinde ayrı bir kalem olarak yer alacak.

HAPİS DE VERİLECEK
Bir iş yerinde müfettişlerin tespitleri doğrultusunda iş durdurulmuşsa ve işveren işe devam ediyorsa para cezasına çevrilmeyecek bir hapis cezası verilecek. Gerekli olması halinde TCK’da değişiklik yapılacak.

RÖDOVANS SİSTEMİ

Kamuda rödovans olacak ancak bütünüyle bir başka işverene devredilemeyecek. Kamuda rödovans iş alan, sonra da bu işi bütünüyle bir başka taşerona devredemeyecek. Eğer hizmet alımı söz konusu olacaksa, ilgili bakanlıkla görüşerek yapacak. Özel sektörde ise rödovans olmayacak.

İHALEDEN MEN
İşveren, ölümlü iş kazasmda kusurlu bulunursa Türk Ceza Kanunu’na göre alacağı cezaya ilave olarak, 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek ve bu durum Kamu İhale Kurumunun sitesinden duyurularak kurum teşhir edilecek.

‘ÇİP’Lİ TAKİP
Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların kaydı ve konumlarının eşzamanlı takibi için çipli sistem kurulması zorunlu olacak. TKİ’nin bazı işletmelerinde şu an uygulanmakta olan sistem yaygınlaştırılacak. Madenin 100-200 metre altına inmiş bir işçinin bulunduğu konum çip sayesinde elektronik irtibatla takip edilecek. Bunun için gerekli modernizasyon için çalışmalar yapılacak.

FOSFORLU GEÇİŞ
Acil durumlarda çıkışın kolaylıkla sağlanması amacıyla fosforlu bir hayat hattı kurulacak. İşçi tehlike anında fosforlu hayat hatlını takip ederek kurtulacak.

3 BOYUTLU PLAN

Yer altı çalışmalarında hazırlanacak planların 3 boyutlu olması zorunlu hale getirilecek.

ELEKTRONİK ORTAM
Maden işletme projeleri ile ilgili dokümanlar, ilgili kuruluşlar arasında mutlaka elektronik ortamda paylaşılacak.

KAMERALI TEFTİŞ
Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı güvenliği teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olarak yapılacak. Müfettiş, kendi yaptığı teftişi kendisi görüntüleyecek ya da yarımda bunun için bir elemanı gidecek.

6 AYDA BİR TATBİKAT
Yılda bir olan acil durum planları ve tatbikatları 6 ayda bir yapılacak ve tatbikatlar kayda alınacak “Tatbikat yapıldı” denilip, sadece bir bildirimle yetinilmeyecek.

ŞİKAYET HATTI
Sadece madenlerde şikayetleri değerlendirmek üzere ALO 170’ten ayrı bir birim kurulacak. İşçiler şikayetlerini 24 saat bu hat üzerinden bildirebilecek. Kendisine özgü zorluklardan dolayı kömür madenlerine yönelik ayrı bir mevzuat çalışması yapılacak. Bu kapsamda 5 ülkenin kömür madenleriyle ilgili mevzuatları gözden geçirildi. Kusurlu işletme 2 yıl İhalelerden men edilecek İş güvenliği dersi zorunlu hâle gelecek Şantiye şefi iş güvenliği uzmanı olacak İş kazası olmayan işverene ödül verilecek

MADENCİLİK SİL BAŞTAN
‘Özel sigorta’ şartı Başbakan Ahmet Davutoğlu, madencilikle ilgili kanunda yer alan düzenlemeleri şöyle sıraladı:

Maden şirketleri, işçilere hayat sigortası yaptıracak. Özel sigorta şirketleri de kendi denetimlerini yapacağı için ikinci bir denetim sistemi gelmiş olacak.

Maden sahalarının denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak.

Küçük işletmelerin birleşmesi ve havza madenciliğin geliştirilmesi sağlanacak.

Ruhsat harçları maden türüne ve büyüklüğüne göre yeniden değerlendirilecek. Bütün bedeller tek kalemde toplanacak.

Devlet hakkı bedeli, dünya maden fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.

Ruhsat bedelinin bir kısmı maden ocaklarının rehabilitasyonu ve modernizasyonu için kullanılacak. Bunu devlet yapacak.

Maden işletmelerinde görev alacak teknik personelin nitelikleri yükseltilecek. Uygulamalı eğitim verilecek.

Maden arama çalışmalan için teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

Maden arama şirketleri daha profesyonel ve kapasitesi yüksek hale getirilecek.

Maden işletme ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik şartı aranacak.(Türkiye Gazetesi)

Previous Ankara'da Elektrik Kesintisi 13.11.2014
Sonraki Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Turizm İçin Harekete Geçiyor

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Tapuda satış bedeli düzeltme

Tapu satış bedeli, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev alıp satana sürpriz vergi

Gelir idaresi Başkanlığı, aldığı evi 5 yıl içerisinde satanların beyanlarını yeni bir yazılını sistemi ile yakından takip edebilecek.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Tapu vekaleti hakkında bilinmesi gerekenler

Belirli bir kişinin başka biri adına işlem yapabilmesi için o kişiden yazı ve imza yoluyla vekaletname onayı alması gerekiyor,

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Eviniz sözleşmede vaat edilen tarihte teslim edilmedi mi?

Eğer siz de yakında bir konut projesinden ev aldıysanız ve eviniz size sözleşmede belirtilen tarihten geç teslim edilmiş ise sizin de geç teslim edilen süre için kira kaybı alacağınız olabilir.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ön Ödemeli Konut Satışında Tüketicinin Tazminat Yükü Artırıldı

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş 23 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 684 Sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişikliklerin KHK’nın yürürlük tarihinden evvel

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Yeni İmar Yönetmeliği Neler Değiştirecek?

EVA Gayrimenkul lisanslı değerleme uzmanlarından Deniz Şahinkaya, Yeni İmar Yönetmeliğinin getirdiği yenilikleri mercek altına alıyor.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.