İMMOB’dan Kentsel Dönüşüm Önerileri

İMMOB’dan Kentsel Dönüşüm Önerileri

İMMOB, imar planlanılın risk azaltma önlemlerini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini açıkladı.

“Yaşanabilir Kentler İçin Kentsel Dönüşüm İlkelerini” açıklayan TMMOB, bir bölgenin kentsel dönüşüm alını ilan edilmeden önce “kentsel yenileme” ve “kentsel sağlıklaştırma” gibi hangi müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. TMMOB, kentsel dönüşümle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

KAYNAKLAR TARİF EDİLMELİ
Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalan için, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini esas alan, genel ilkeler belirlenmelidir. “Kentsel dönüşüm alanı” ilan edilmeden önce, “kentsel yenileme”, “kentsel sağlıklaştırma” gibi hangi müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenebilmesi için; öncelikle, deprem, yapı niteliği, taşlan, heyelan gibi risk altındaki alanlar; yapı güvensizliği olan ve eskimiş kent bölgeleri; doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel niteliğe sahip alanlar; kent kimliği açısından önemli alanlar belirlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalanyla fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulabilmesi amaçlarının bütünsel olarak gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sürece katılacak tüm aktörlerin yer aldığı örgütlenme biçimi oluşturulmalı ve finans kaynaklan tarif edilmelidir.

BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI
Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal, çevresel ve ekonomik koşullar birlikte ele alınmalı, proje alanlarına yönelik planlama kararlan kent bütününe yönelik kararlardan kopanlmamalı, aynştınimamah, üst ölçekli plan kararlarına aykın uygulamalardan kaçınılmalı, projeler başta ulaşım kararlan olmak üzere, olası çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı ile bütünleşik olarak ele alınmalıdır. Dönüşüm öngörülen alanlar kentin gelecekteki niteliğini belirleyen planlanyla uyumlu, plan ana kararlarım gözeten bütüncül bir bakış açısına sahip olmalı ve planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara dair süreç, çözüm ve uygulama araçlan ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.

YAKIN ÇEVREDE İSKAN ŞART
Sağlıklı ve güvenilir bir çevre oluşturulmasında kritik öneme sahip yapı denetim sisteminde kamu denetimini etkinleştirmek için, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesinde ve uygulamanın her aşamasında TMMOB’a bağlı meslek odalarının görüşleri alınmalı ve meslek o dalan denetim sürecinde etkin olarak yer almalıdır.Afet tehlikesi karşısında alınabilecek tek önlemin “yapı düzeyinde” güçlendirme ve yenileme olduğu düşüncesinden vazgeçilmelidir. Yapılar, kentsel ve bölgesel düzeyde ele alınarak, afete duyarlı planlanma yaklaşımı esas alınmalıdır. İmar planlan risk azaltma önlemlerini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.Kentsel dönüşüm projelerinde kent bütününe ilişkin risk faktörleri belirlenmeli ve bu verilere göre risk azaltma planlan hazırlanmalıdır. Kentsel dönüşüme konu edilen alanlar açığından, tüm tarihsel birikimi ve kültürel zenginliği ortadan kaldıracak yıkım ve yeniden yapma dışındaki seçeneklerin öncelilde araştırılması ve tartışılması sağlanmalıdır.

TARİHİ MİRAS KORUNMALI
Dönüşüm projeleri hiçbir koşulda tarihi ve kültürel değerlere zarar vermemeli, bu niteliğe sahip alanlarda gerçekleştirilecek dönüşüm projeleri tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi çabasının bir parçası olarak ele alınmalıdır. Zemin yapısı nedeniyle risk taşımayan, yalnızca yapı güvensizliği ve kentsel mekanın niteliksizliği nedeniyle dönüşüm projesine konu olan yerlerde, proje alanında yaşayanların uygulama sonrası yine aynı bölgede yaşaması sağlanmalıdır.  Zemin yapısı nedeniyle risk taşıyan ve yapılaşmaya kapatılması gereken bölgelerde yaşayanların, iş olanaklan ve ulaşım koşullan dikkate alınarak, gerek geçici iskan aşamasında ve gerekse uygulama somasında yalan çevrede iskan edilmesi sağlanmalıdır.Proje alanında yaşayan ve projeden etkilenenlere mevcut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha düşük sınıfta konut verilmemeli, diğer yandan bu amaçla yapılacak düzenlemeler haksız borçlandırma gerekçesi olarak da yansıtılmamalıdır.(Hürriyet Ankara Ek)

Previous İstanbul'a 2 Dev Park
Sonraki ADÜAŞ Gayrimenkul Satışı Yapacak

Diğer Yazılar

Güncel Haberler 0 Yorum

Vergi barışında son hafta

Yenimahalle Belediyesi vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanununa istinaden Emlak, ÇTV, İRV vergileri ile asfalt borçları için son hafta uyarısı yaptı.

Güncel Haberler

Ankara Kazan Belediyesi gayrimenkul satış ihalesi

Ankara Kazan Belediyesi Atatürk Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan 3 adet konut ile 3 adet dükkanın, 1709 ada 14 parselde bulunan 1 adet dükkanı Açık Arttırma usulü ile satıyor.

Güncel Haberler 0 Yorum

Esnafa AVM Yolu Açılıyor

Yeni düzenlemeyle AVM’ler esnafa satış alanının yüzde 5’i kadar yer ayırmak zorunda. 

Firma Haberleri 0 Yorum

TAV İnşaat Bahreyn Havalimanı ihalesini kazandı

Bahreyn’den milyarlık iş aldı

Güncel Haberler 0 Yorum

Uzmanlardan “Fransız balkon” uyarısı

Günümüz mimarisinde sıkça kullanılan Fransız balkonların güvenlik açısından pek çok riskler taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, yaygınlaşan Fransız Balkon kullanımına ilişkin “Güvenlik şartları oluşturulmalı ve denetimler arttırılmalı” uyarısında bulunuyor.

Güncel Haberler 0 Yorum

Mısırlı İşadamlarının Gözü Nilüfer’de

Mısır iş dünyası Nilüfer’i yakın takibe aldı.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.