Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir.

Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere bu resmi işlem ileride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. Sözleşme, vaat eden (vaat Borçlusu) ve vaadi kabul eden vaat (alacaklısı) kişiler arasında yapılır. Taraflar bir gayrimenkulün alım-satımı konusunda bir mutabakata varmışlar, ancak tapunun resmi şekilde devri konusunda herhangi bir sebeple engel çıkması halinde satış vaadi olarak düzenleme yapılmaktadır. Mesela, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmış bir müteahhitten yapılan projeye göre ilerde tamamlanacak bir dairenin henüz kat irtifak tapusu olmadığından, daire satıs bu yolla yapılmaktadır.

SÖZLEŞME ŞEKLİ;
1/ Noter şartı; Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterlerde resmi şekilde yapılırması gerekmektedir.

2/ Tapuya şerh: Noterde düzenlenen sözleşmenin tapuya şerh edilmesi 3.kişilere karşı şahsi hakların ileri sürülmesi açısından gereklidir. Sözleşmede tapuda işlem yapabilmesi için satıcı tarafından alıcıya bu yetkinin açıkça verilmesi gerekmektedir. Aksi alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir. Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

3/ Bedel ve ödeme : Sözleşmede, tarafların hak ve borçları açıkça ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde sözleşmede belirtilir. Bu durumda taşınmazın bedeli ve ödenme şeklinin belirtilmesi önemlidir. Ayrıca ileride ne şekilde resmi tapunun devrinin de yapılacağı açık ve net belirtilmelidir.

4/ Noter tasdiki; Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir.

5/ Cezai şart: Tarafların istemeleri halinde sözleşmeden cayma durumunda cezai şart da sözleşme kapsamına dahil edilebilir.

6/ Şerh süresi: Tapu Kanu’nun 26.maddesinin 6 fıkrasna göre, şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa şerhin tapu sicil muhafızı veya memurunca re’sen terkin olunacaktır. Fakat Yargıtay “satış vadi sözleşmesinin şerhi 5 yıl geçmekle re’sen silinemez.İlgilisinin talebi gereklidir,” demektedir. Süresi dolan şerh, taşınmaz sahibinin talebi üzerine tapu müdürünce silinebilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehtarına bildirilmesi gerekir. SUNA SOYDAŞ/A Gazete

Previous Ağaoglu markasını küresel yapacak
Sonraki Marka Şehirler Zirvesi yüksek bir katılımla gerçekleşecek

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev sahibi değiştirdiğinde kiracının hakları nelerdir?

Evi kiralarken muhatap olduğunuz, kontrat imzaladığınız ev sahibi, kiraladığınız evi sattığında kiracı olarak durumunuzda bir değişiklik olur mu?

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Şehirlerde arsa davaları

Şehir merkezinde kalan boş arsalar her zaman sahiplerinin başına iş açar.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Konut satışında vergi cezasına dikkat!

Konut satışlarında binlerce konut satıcısına yüklü cezalar kesiliyor.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar için son gün 26 Mayıs 2016

İnşaat, otomotiv, enerji ve metal sektörleri bünyesindeki 40 meslek dalında “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayanlar, 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayacak.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

İndirimli Bina Vergisinde Özel Durumlar

Kasım ayında 2014 yılı emlak vergilerinin ikinci taksiti ödenecek.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Tapu hilesine son

Maliye emlak vergisinde düğmeye bastı. Tapuda çok düşük değer bildiriminde bulunulmayacak, metrekare birim değerlerindeki çarpıklıklara son verilecek.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.