Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir.

Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere bu resmi işlem ileride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. Sözleşme, vaat eden (vaat Borçlusu) ve vaadi kabul eden vaat (alacaklısı) kişiler arasında yapılır. Taraflar bir gayrimenkulün alım-satımı konusunda bir mutabakata varmışlar, ancak tapunun resmi şekilde devri konusunda herhangi bir sebeple engel çıkması halinde satış vaadi olarak düzenleme yapılmaktadır. Mesela, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmış bir müteahhitten yapılan projeye göre ilerde tamamlanacak bir dairenin henüz kat irtifak tapusu olmadığından, daire satıs bu yolla yapılmaktadır.

SÖZLEŞME ŞEKLİ;
1/ Noter şartı; Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterlerde resmi şekilde yapılırması gerekmektedir.

2/ Tapuya şerh: Noterde düzenlenen sözleşmenin tapuya şerh edilmesi 3.kişilere karşı şahsi hakların ileri sürülmesi açısından gereklidir. Sözleşmede tapuda işlem yapabilmesi için satıcı tarafından alıcıya bu yetkinin açıkça verilmesi gerekmektedir. Aksi alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir. Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

3/ Bedel ve ödeme : Sözleşmede, tarafların hak ve borçları açıkça ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde sözleşmede belirtilir. Bu durumda taşınmazın bedeli ve ödenme şeklinin belirtilmesi önemlidir. Ayrıca ileride ne şekilde resmi tapunun devrinin de yapılacağı açık ve net belirtilmelidir.

4/ Noter tasdiki; Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir.

5/ Cezai şart: Tarafların istemeleri halinde sözleşmeden cayma durumunda cezai şart da sözleşme kapsamına dahil edilebilir.

6/ Şerh süresi: Tapu Kanu’nun 26.maddesinin 6 fıkrasna göre, şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa şerhin tapu sicil muhafızı veya memurunca re’sen terkin olunacaktır. Fakat Yargıtay “satış vadi sözleşmesinin şerhi 5 yıl geçmekle re’sen silinemez.İlgilisinin talebi gereklidir,” demektedir. Süresi dolan şerh, taşınmaz sahibinin talebi üzerine tapu müdürünce silinebilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehtarına bildirilmesi gerekir. SUNA SOYDAŞ/A Gazete

Previous Ağaoglu markasını küresel yapacak
Sonraki Marka Şehirler Zirvesi yüksek bir katılımla gerçekleşecek

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

İş güvenliğine uymayan işçi tazminat almadan işten çıkartılacak

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nunda yapılan değişiklik ile artık iş güvenliğine uymayan işçi, hiçbir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılabilecek.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Gayrimenkulun gerçek değerini gizleyenler tapuyu kaybedebilir

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, alım – satım sırasında daha az harç ödemek için tapuda gerçek satış bedeli değerini göstermeyen vatandaşları uyardı.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev satışında 5 yıl muafiyeti kalkıyor

Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde satanlara getirilen vergi istisnası, yeni Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Emlak Vergisini Kimler Ödemez

Emlak vergisi kapsamında 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip emekliler, emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Kimler emlak vergisi ödemeyecek

Boş yere ödemeyin Emlak Vergisi Kanunu’na göre; belli şartları taşıyan gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi’nden muaf.

Mevzuat Haberleri

Konut kredisi çekenler dikkat! Sigorta kalktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.