Ev Sahibinin Hakları

Ev Sahibinin Hakları

Kira hukukunda Ev sahibi ve Kiracı ilişkisi düşünülürken Ev sahibinin, sahibi olduğu evi istediği gibi kullanabilecek iken kiraya vermesi ile kiracının o evde huzurlu bir şekilde oturması arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.

Peki, ev sahibinin hakları nelerdir?
Öncelikli olarak Ev sahibi doğal olarak emlakin içinde oturulmasına ilişkin sözleşme ile belirlenmiş bedeli alma hakkına sahiptir.
Bu bedeli alamadığı takdirde sözleşmeden kaynaklanan sebeplerle bedeli icra yoluyla alma veya icranın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde alamazsa evin tahliyesini (Eğer icra talebinde belirtti ise) isteme hakkına da sahiptir. Ancak ev sahibi için tahliye harcı ve depo ücreti gibi ek giderler ortaya çıkabilir…

Bedel konusunda var olan haklardan biri de Sözleşmenin süresine göre her yıl bedelin arttırılmasını isteme hakkıdır. (Bu konuda ayrı kurallar ve koşullar mevcut olup her iki tarafın da hakkını ilgilendirir)

Eğer Kira sözleşmesi yapılırken demirbaşlar belirlenmişse bu demirbaşlara verilen zarar veya bu demirbaşlarının durumunun eski hale getirilmesi talep edilebilir. Bu yüzden kira sözleşmesine ek bir demirbaşlar listesi çıkartılması ve bunun da kira sözleşmesi ile birlikte imzalanması önemli olacaktır.
Ayrıca kira alacağının ödenmemesi halinde mal sahibi olan kiralayanın, kiralanan yerde bulunan ve kiracıya ait mallar veya eşyalar üzerinde hapis hakkı vardır. Hapis hakkı, mal sahibinin kiralanan ev ya da işyerinde bulunan mallara el koyması hali olup eğer kira alacağı ödenmezse, mal sahibi kiracıya ait el koyduğu malları icra dairesi kanalıyla satıp paraya çevirerek alacağını alabilir.

Ancak bu hak mahkeme veya icra kanalı ile kullanılmalıdır. Hakkın zorla kullanılmasını kanunlarımız kabul etmemekte olup yasa gereğince, kiracının kirayı ödemeden evden çıkması ya da orada bulunan eşyaları alıp götürmeye kalkışması halinde ev sahibi yani kiralayan hapis hakkına dayanarak kira parasını güvenceye bağlamak için gereken miktarda taşınır malı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurma yoluyla alıkoyabilir. Gerekirse, eşyanın kaçırılmasını önlemek için polis veya jandarmadan yardım alabilir.

Veya kiralayan, doğrudan İcra Müdürlüğü’ne başvurarak kiracının kiralanan adreste bulunan eşyalarının hapsedilmesi konusunda işlem yapılmasını isteyebilir. Bu durumda İcra Müdürlüğü kiralanan adrese gider ve orada hapis hakkına konu olacak eşyaların defterini tutar. Bundan sonra alacaklı kiralayana rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinde bulunması için on beş günü geçmemek üzere makul bir süre verir. Ev Sahibi hapis hakkına konu eşyanın paraya çevrileceğini kiracıya ihbar ettikten sonra icra memurundan rehinin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasını ister. Böylece takip sonunda kiralayan, hapis hakkına dayanarak hapis hakkına konu eşya üzerinde öncelikle alacağını tahsil etme imkânına sahip olur.Ev sahibi kiracının kirayı ödemeden evden çıkmak veya eşyayı alıp götürmek niyetinde bulunduğunu ispata mecburdur.
Kiralananın içinde bir kiracı bulunması Ev sahibinin evi satma hakkını etkilemez. Yeni malik Kira sözleşmesinin tarafı olur.

Ev sahibinin istediği durumlarda noter aracılığı ile ihtarname çekme hakkı da mevcuttur. Bu durumlara örnek olarak evin amacı dışı kullanılması, Kiraya verenin yazılı izni olmamasına rağmen evi başkasına kiraya vermesi gibi hususlar da mevcuttur. Komşuluk hukuku da bu maddeye dâhildir… Bu ihtarnamelerin 2 haklı ihbar seviyesine gelmesi de bir fesih sebebi olacaktır.

Kiracı Ev Sahibinin izin vermediği değişiklikleri yapmaktan kaçınmak zorundadır. Ev sahibine değişiklikler konusunda da böylece bir hak tanınmıştır.
6570 Sayılı kanunun Yürürlükten kalkmasından sonra fesih hakkında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Fesih konusu da çok uzun bir konu olabileceğinden şimdilik bu konuda da Ev Sahibinin hakları olduğunu belirtmekle yetiniyoruz….

Av. Özgür Ozan Erdoğan

 

Ev sahipleri ve kiracıların hakları nelerdir

Previous Ottomare Palace
Sonraki Konut Alacaklara Takas Alternatifi

Diğer Yazılar

Genel 0 Yorum

Ayça Aral İstanbul emlak sektörünü değerlendirdi

İstanbul emlak sektörü liderliğini her zaman korumakta.

Makaleler 0 Yorum

Bülent Aydın : Ankaralılar yalıtımlı ve konforlu binalara önem veriyor

Steelife Genel Müdürü Mimar Bülent Aydın Ankara Aden Ballıkpınarı projesi hakkında Yaşam Projelerine detaylı bilgiler verdi. Aydın Yaşam Projeleri’nin sorularını, şöyle cevapladı;

Makaleler 0 Yorum

Gayrimenkul Yatırımlarında nelere dikkat edilmeli

İnsanların Yatırım araçları içerisinde yer alan gayrimenkul, Bir eşya hukuku terimi olup, Genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır.

Makaleler

Gayrimenkul Sektöründe Çok Kazanmanın Yolları

Merhaba Yaşam Projeleri okurları bu yazımda gayrimenkul sektöründe çok kazanmanın yolları hakkında çeşitli bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Makaleler 0 Yorum

Emlak sektöründe blog yazmanın önemi

Blog yazmak başlı başına son derece önemli bir faaliyettir.

Makaleler

İnşaat sektörünün gelişmesi için neler yapılmalı?

Bildiğiniz  gibi, 2015  yılı  ilk çeyrek büyüme rakamları gayri safi yurt içi  hasıla sabit fiyatlarla yüzde 2,3 arttı.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.