Etiket "Çankaya 5240 ada"

Güncel Haberler

Ankara Çankaya 5240 ada, 13 ve 14 nolu parseller imar planı değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylanan 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilan panosunda 13 Mayıs 2015 tarihinde bir ay süreyle askıya çıktı.