Emlak Müşavirliği kanunu ile getirilecek yenilikler

Emlak Müşavirliği kanunu ile getirilecek yenilikler

Merhaba yasamprojeleri.com okurları, bu yazımda emlak tasarısının yasalaşması ile sektörde meydana gelecek büyük değişiklikler hakkında sizlere çeşitli bilgiler vermek istiyorum.
Herkes Gayrimenkul Danışmanı Olamayacak
Tasarının yasalaşması halinde belirlenen eğitimleri almış ve sınavdan başarılı olacak kişiler emlak müşavirliği veya komisyonculuğu alanında faaliyette bulunabilicekler. Buna göre emlak müşavirliği için, dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya mühendislik fakültelerinin harita ve kadastro, inşaat, mimarlık ve şehir planlaması bölümlerinden veya ön lisans eğitimi veren Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile  Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

Emlak komisyoncusu olabilmek için ise Lise ve dengi okul veya değerleme, harita, emlak, maliye, iktisat, işletme, yapı ve inşaat alanlarında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okullar ile Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile, Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından veya lisans eğitimi veren yüksek okullardan mezun olmak gerekmektedir. Bunlara ek olarak lisans sınavından başarılı olmak ve verilicek eğitimleri tamamlamak gerekmektedir.

Danışmanların Lisans ve Kimlik Belgeleri Olacak
Emlak müşaviri veya emlak komisyoncusu olmaya hak kazanan kişilere kurul tarafından kayıt ve tescilleri yapılarak lisans ve kimlik belgesi verilir.  Lisans talepleri için yapılan başvurular en geç bir ay içinde kurul tarafından incelenir ve karara bağlanır. Kurul kararlarına karşı bir aylık süre içinde idari yargıya itiraz edilebilir. Lisanslı emlak müşavirleri tarafından kurulacak olan emlak müşavirliği şirketlerine de lisans, kurul tarafından verilir.

İşyeri Açılması ve Değişikliği
Emlak müşavirleri ve emlak komisyoncuları kendi adlarına açtıkları işyeri adreslerinde faaliyetlerini sürdürmek lisans ve ruhsatlarını çalıştıkları iş yerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar. İş yeri değiştiren meslek mensupları on beş gün içinde yeni iş yerlerinin açık adreslerini kurula bildirmek zorundadırlar.  Meslek mensupları kendi adlarına birden fazla iş yeri açamazlar. İş yeri sahibi olan meslek mensupları ücret karşılığı işveren yanında çalışamazlar. Ücret karşılığı çalışan meslek mensupları  birden fazla iş yerinde de görev yapamazlar.

Emlak Müşavirlerinin Vereceği Hizmetler
a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek,

b)Talep üzerine  düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul mülkiyetinin devri, gayrimenkul üzerine ayni ve şahsi hak tesisleri işlemlerini takip dip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda işlemleri takip etmek, belge düzenini sağlamak,

c) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmetivermek,

ç) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemek,
d) Gayrimenkullerde kendi faaliyet alanına ilişkin olarak bilirkişilik hizmeti vermektir.
Emlak Komisyoncusunun Verebileceği Hizmetler
a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek,

b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malların satış ve kiralanmasına yönelik olarak işlemleri tüm özel ve resmi kurumlarda takip etmektir.
Emlak komisyoncuları  emlak müşavirlerine tanınan diğer yetkileri ve emlak müşavirisıfatını kullanamazlar.

Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin sunacağı hizmetler
a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek,

b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul devri, üzerine ayni ve şahsi hak tesisleri işlemlerini takip edip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda takip etmek, belge düzenini sağlamak,

c) Gayrimenkulün devri, ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin olarak tapu sicil müdürlüğünün kontrolüne sunmak üzere resmi senet ve tescil istem belgelerini düzenlemek,

ç) Tapu kayıt suretlerini tasdik ederek ilgilisine vermek,

d) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmeti vermek,
e) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemektir.
Lisans Sınavında Çıkabilecek  Konular
Sınavda çıkacak konular henüz belli olmamakla birlikte yaptığım araştırmalar ve benzer sınav konuları analiz edildiğinde  çıkabilecek konu başlıkları;
a) Medenî hukukun temel kavramları, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku.
b) Borçlar hukuku genel ve özel hükümler.
c) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
ç) 3402 sayılı Kadastro Kanunu.
d) 2644 sayılı Tapu Kanunu.
e) 3194 sayılı İmar Kanunu.
f) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
g) 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü ve tapu uygulamaları
h) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esasları, temel hak ve ödevler, Devletin temel organları.
j) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.
k) Vergi, harç, döner sermaye ücreti ve ilgili diğer malî konular.
l) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konular.
m) Halkla ilişkiler, etik ve davranış kurallarıdır.

Sistemin Getireceği Yenilikler
Tasarı yasalaşırsa lisansı olmayan kişiler gayrimenkul alım satımı ve kiralama işleminde görev alamayacaklardır. Bu konuda belirli eğitimi almış ve sınavda başarılı olan lisans sahipleri sektörde yerini alacaktır. Müşavir ve danışman sözleşmesiz işlem yapamayacak bunun sonucunda hizmet bedelinin sözleşmede belirtilen şekli ile alınması ve gelir artışının meydana gelmesinin yolu açılıcaktır. Sistemin devreye girmesi ile vergiye tabii olmayan çeşitli nakit akışıda ortaya çıkacaktır. Vergi levhası bile olmayan yerel danışmanlarının bu işlemi yapması engellenirken işlemlerde gayrimenkul değerlerinin piyasa değerinde tapu küğüne tescil edilmesi sağlacaktır. Bu sayede vergi kaybının önüne geçilerek, sektörün şefaflaşması sağlanacaktır. Ayrıca tasarıda çoğu maddenin tekrar incelenmesi ve eklemeler yapılması gerekmektedir. Sektöre yeni bir soluk getirecek bu uygulamanın devamının gelmesi dileğiyle.
Murat Ergin
Gayrimenkul Eğitmeni

www.muratergin.net

Previous Ankara elektrik kesintisi 23 Mart 2015
Sonraki Urankent yaşam alanları, ödeme koşulları ile dikkat çekiyor

Diğer Yazılar

Makaleler 0 Yorum

Sezai Mallı : Mütehhitlerin Mamak’a ilgisi artıyor

Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (Mim-Der) Başkanı Sezai Mallı,Yaşam Projelerine önemli açılamalarda bulundu.

Makaleler

İnşaat sektörünün gelişmesi için neler yapılmalı?

Bildiğiniz  gibi, 2015  yılı  ilk çeyrek büyüme rakamları gayri safi yurt içi  hasıla sabit fiyatlarla yüzde 2,3 arttı.

Makaleler 0 Yorum

Ankara’da Yaşam Alanı ve Kentsel Dönüşüm

Nüfusu 6 Milyon kişiye yaklaşan Başkent Ankara’da Gayrimenkul sektörü açısından büyük bir gelişme yaşanmakta.

Makaleler

Kar ettiren arsa yatırım sırları

Bu aralar çok fazla tarla ve arsa yatırımı üzerine sorular almaya başladım ve de yatırımcı takipçilerimden, arsa ve tarla yatırımı nasıl yapılır bu konulara ne zaman değineceksin serzenişleri de alınca,

Makaleler 0 Yorum

Ebru Öz:”Lal Gayrimenkul Değerleme MIPIM 2015’te stant açacak”

MİPİM 2015 Fransa’nın Cannes şehrinde 10-13 Mart 2015 tarihlerinde  düzenlenecek.

Makaleler 0 Yorum

Evren Acar : Büyüyen Ankara’da stok fazlasına dikkat

Başkent’te çok sayıda inşaat firmasına pazarlama ve satış danışmanlığı hizmeti sunan CEF Danışmanlık’ın kurucu ortaklarından Evren Acar’la sektörü ve Ankara konut projelerini konuştuk.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.