Bir vergi 7 vergiyi birden zıplatıyor

Bir vergi 7 vergiyi birden zıplatıyor

Bilin bakalım hangi vergi? O vergide, ciddi bir artış olursa, olay bununla sınırlı kalmıyor. Kendisi dahil 7 vergi ve harcı zıplatıyor.

Sonunda da tahmin ettiğiniz gibi vatandaşı zıplatıyor! Verginin adı “emlak vergisi”, zıplattıkları ise aşağıda sıralananlar.

1. EMLAK VERGİSİ
önümüzdeki Mart ayından itibaren, milyonlarca vatandaş emlak vergisi ilk taksitini ödeyecek. Daha önce yazdığımız gibi, 2014 yılı emlak vergisinde “arsa değerleri” yeniden belirlendi. Başta istanbul olmak üzere, çok sayıda il ve ilçemizde, yüzde 100-200 u hatta yüzde 300 500’ü bulan değer artışlan var. Çok az olmakla birlikte, yüzde 1.000 artış yapılan bölgeler de var! Arsa değerlerleri, “arsa payı” olarak bina maliyetine de dahil olduğundan; ev, büro, dükkân, mağaza ve diğer binaların da değeri artıyor. Emlak vergisi de bu artan değer üzerinden alınıyor.

2. KATKI PAYI
Emlak vergisinin yüzde 10’u oranında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı” alınıyor. Emlak vergisi tutarı artınca. katkı payının tutan da artıyor.

3. TAPU HARCI
Tapu harcı, emlak vergisi asgari değerinden aşağı olamıyor. (Harçlar Kanunu Md.63/2) Emlak vergisi değerinin, gayrimenkulun gerçek alımsatını değerinden yüksek olduğu durumlarda, tapu harcı emlak vergisi üzerinden ödeniyor. istanbul Şişli’deki somut bir örneğe göre; gerçek alımsatını değeri 400 bin, emlak vergisi değeri 2 milyon 400 bin Tl. olan bir ev satılırken, alan da satan da 2.4 milyon TL üzerinden, 48’er bin TL “tapu harcı” ödeyecekler.

4. EMSAL KİRA BEDELİ
Kiraya verilen gayrimenkullerin. gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’inden aşağı olamıyor. (GVK. Md.73) Bu duruma göre, emlak vergisi gerçek değerinin çok üstünde olan yukandaki ev için 2.4 milyon TL X % 5 = 120 bin lira kira geliri bildirilmesi gerekiyor. Örneğimizdeki evin gerçek kira geliri aylık 2 bin, yıllık 24 bin lira ise “kira geliri beyanı” yönünden ciddi bir sonın doğabilecek. Olay, yargıya taşınabilecek.

5. DEĞER ARTIŞI KAZANCI
Gayrimenkullerin iktisap (edinme) tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkartılmasııxlan doğan kazanç, “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi. (GVK. Mük. Md.80/6) Tapu işlemleri sırasında, bildirilecek değer emlak vergisi değerinin altında olamıyor. Bu durumda, emlak vergisi değeri gerçeğin çok üzeriıxle olan gayrimenkul, 5 yıl içinde elden çıkartılmışsa, “değer artışı kazancı” doğabilecek (Bu sorunu yaşamak istemeyen satıcının talebi halinde, gerçek satış bedeli tapu senedinde aynca belirtiliyor. Maliye Bak. Özelgesi 24.02.1999 tarih ve 6604 sayılı).

6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Veraset ve İntikal Vergisinde, gayrimenkuller beyan edilirken “emlak vergisi değeri” esas alınıyor. Buna göre 2014 yılı için belirlenen emlak vergisi değerleri, Veraset ve İntikal Vergisi matrahının belirlenmesine esas olacak. (VlVK. Md.10)

7. KONUTUN KDV ORANI
Büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki konutların KDV oranı, (1 Ocak 2013 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan konutlarda), arsanın emlak vergisine esas alınan m2 değerine göre belirleniyor. Örneğin m2’si 500-999 TL olanİarda yüzde 8, 1.000 TL ve daha fazla olanlarda yüzde 18 oluyor. Görüldüğü gibi, emlak vergisi değerleri diğer vergiler, harç ve katkı payı olarak, çok yönlü bir etki yaratıyor. Bu yönüyle bakıldığında, yüksek cîeğer artışı belirlenen bölgelerde, sonın yaşanması kaçınılmaz gözüküyor.(Şükrü Kızılot/Hürriyet)

Previous Karaköy'de Emlak Fiyatları % 60 Arttı
Sonraki GAÜ,Uluslararası düzeyde mimarlık sempozyumu düzenliyor

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi mi?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği 22 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev alıp satana sürpriz vergi

Gelir idaresi Başkanlığı, aldığı evi 5 yıl içerisinde satanların beyanlarını yeni bir yazılını sistemi ile yakından takip edebilecek.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Geçen yıl konut ya da işyeri satana vergi var mı?

Maliye Bakanlığı tapu kayıtlarını inceleyerek 1 yıl içinde birden fazla gayrimenkul alıp-satanlan ticari kazanç yönünden vergi incelemesine tabi tutmaktadır.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Konut satışında vergi cezası almamak için dikkat

Konut satışlarında ‘tapuda görünen satış değeri ile ‘fiili gerçekleşen satış değeri’ arasındaki farkı tespit eden Maliye nin binlerce konut satıcısına yüklü cezalar kestiği yazmakta.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Kontrat imzalarken dikkat etmeniz gereken noktalar

Kira kontratı kiracı ve ev sahibinin haklarını güvence altına alınıyor.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Çevre Kanunu idari para cezaları 2015

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ…

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.