Bina ve site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler

Bina ve site yönetimi hakkında bilinmesi gerekenler

Yapılaşmaların son yıllarda oldukça fazla artması sonucu bina veya sitelerin eğitimli kişiler tarafından yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Buna bağlı olarak inşaat ve gayrimenkul sektörü her geçen gün kabuk değiştirerek  yeni yaşam alanları oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan inşaat projeleri güvenlik ve sosyal tesis alanlarından oluşmaktadır. Büyük parsel alanlarına çok sayıda ticari ve konut ünitelerinden oluşan yeni yaşam alanları tasarlanmaktadır. Bu alanlarda gayrimenkul yönetimi ciddi bir uğraş ve emek gerektirmektedir. Binlerce kişiden oluşan bir yaşam kompleksinde sistemin devam etmesi ve kişilerin huzur içinde yaşaması için bina yönetimi hakkında bilgili ve yeterli deneyime sahip kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bina yönetimi ve yöneticisinin atanması hakkında detayları sizlerle paylaşacağım.

İlk olarak kat malikleri bina yönetiminde görev alacak yöneticiyi kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler. Atanan kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Eğer binada sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Ayrıca yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat malikleri bina yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Atanan yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece para cezası verilir.

Bina yönetimi atanan yönetim tarafından yapılmakta olup görevlerinden kısaca bahsetmek gerekirse, kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesinde, binanın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasından sorumludur.  Ayrıca binanın sigorta ettirilmesi, genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri, asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi, sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, kat maliklerinden avans olarak paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanmasını sağlamalıdır.

Bunlara ek olarak yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanmasını, binanın tümünü ilgilendiren tebligatın kabulünü sağlamalıdır. Eğer binayı ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınmasında ayrıca sorumludur. Binanın korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması ile kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesinden sorumludur.

Ayıca topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere bankada kendi adına ve bina yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılmasında kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılmasından yetkilidir. Bina ve site yönetimde en etkili yetkilere sahip yöneticinin yukarıda belirtilen haklara sahip olduğu görülmektedir. Eğer sizde yaşadığınız bina ve sitelerdeki yönetimde görev almak istiyorsanız yukarıda belirtilen yetkileri bilmeniz ve bu konuda düzenlenen eğitimlere katılmanız gerekmektedir.

Saygılarımla
Murat ERGİN

www.yasamprojeleri.com

Yayınlanan röportaj, makale, özel haber ve fotoğrafın tüm hakları www.yasamprojeleri.com’a aittir. Ancak alıntılanan röportaj, makale, özel haber ve fotoğraf, www.yasamprojeleri.com linki verilerek kullanılabilir.

Previous Tarlabaşı Projesi'nin ilk etabı 2016'da bitecek
Sonraki DenizBank, İstanbul Ticaret Üniversitesi kentsel dönüşüm işbirliği

Diğer Yazılar

Makaleler 0 Yorum

Muhanver Gözüm:“İnşaata giren işin inceliğini bilmeli”

Başkent Ankara’da çok sayıda kaliteli konut ve iş merkezi projesinde imzası bulunan MFZ Grup’un ortaklarından Muhanver Gözüm, inşaat sektörünün ekonominin dinamosu olduğunu vurgulayarak “Böylesine önemli bir sektöre girenlerin sayısı artıyor.

Makaleler 0 Yorum

Bülent Aydın : Ankaralılar yalıtımlı ve konforlu binalara önem veriyor

Steelife Genel Müdürü Mimar Bülent Aydın Ankara Aden Ballıkpınarı projesi hakkında Yaşam Projelerine detaylı bilgiler verdi. Aydın Yaşam Projeleri’nin sorularını, şöyle cevapladı;

Makaleler 0 Yorum

Ticari gayrimenkul danışmanı nasıl olunur?

Gayrimenkullerin her zaman insanlar için en önemli yatırım aracı olması ve ekonominin de büyümesi ile birlikte, bu alanda destek sağlayan kişilerin varlığı da bir zorunluluk haline gelmiştir.

Makaleler 0 Yorum

Kentsel dönüşüm süreçleri

Pek çok avantaja sahip olan kentsel dönüşüm, bazı şartlara bağlı olarak, uygun bulunan yapılar için geçerli olan bir uygulamalar dizisidir.

Makaleler 0 Yorum

Turizm Tesisleri Türleri ve Genel Özellikleri

Her geçen gün artan turist potansiyeli ile Türkiye turizm yatırımlarının cazibe merkezi haline gelmektedir. Sadece kıyılarda yaz turizmine yönelik yatırımlar ile sınırlı olmayan, şehir içi ve kültür turizmine yönelik olması

Makaleler 0 Yorum

Ebru Öz:”Lal Gayrimenkul Değerleme MIPIM 2015’te stant açacak”

MİPİM 2015 Fransa’nın Cannes şehrinde 10-13 Mart 2015 tarihlerinde  düzenlenecek.