Ataş’ın yıkım kararı iptal edildi

Ataş’ın yıkım kararı iptal edildi

Akdeniz Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yıkılmak istenen Karaduvar ve Çay mahalleleri sınırları içersinde yer alan “ATAŞ Yerleşkesi” ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Bilirkişi raporları ile “Kentsel Sit” niteliği taşıdığı bir kez daha tescillenen yerleşke için, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yıkıma olanak tanıyan kararı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Cumhuriyetin erken dönemlerindeki sanayileşme hamlesinin izlerini taşıyan ender mimari örneklerden birini oluşturan ATAŞ Petrol Rafinerisi içerisindeki yerleşke, Akdeniz Belediyesi’nin hukuki zemindeki çabalarıyla yıkılmaktan kurtuluyor. Acele Kamulaştırma yapılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılında kentsel yenileme proje sınırlarına dâhil edilen alan içerisinde yer alan ATAŞ Lojman ve sosyal donatı alanının yıkım kararı, Mersin 2’nci İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. TOKİ tarafından başlatılan yıkım işlemlerine Akdeniz Belediyesi itiraz etmiş, alanın tescili için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat etmişti.

Kurul, Akdeniz Belediyesi’nin yaptığı itirazı reddetmiş, söz konusu yerleşkenin kültür varlığı ya da sit alanı olamayacağı yönünde bir karar almış, böylece yıkımın önünü açmıştı. Akdeniz Belediyesi de bu karar üzerine konuyu yargıya taşımış, 2013 yılında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu aleyhine İdare Mahkemesinde dava açmıştı. “Siyasi, ekonomik ve kültürel arayışların mimarideki yansıması” Akdeniz Belediyesi tarafından idare Mahkemesi nezdinde açılan dava çerçevesinde alanı inceleyen bilirkişiler, ATAŞ Yerleşkesinin Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı bakımından kentsel sit özelliği taşıdığına ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmesi gerektiği görüşüne vardılar.

Mersin 2’nci İdare Mahkemesi de aldığı kararla yerleşkenin yıkılmasına olanak tanıyan kurul kararını iptal etti. İptal gerekçesinde ATAŞ yerleşkesinin dünya genelinde 2’nci Dünya Savaşı sonrasında gelişen rasyonel-işlevsel mimarlık akımını temsil ettiği, yapısal özellikleri ve tasarım itibarı ile Türkiye’nin erken Cumhuriyet döneminin mimari belleği için ünik sayılabilecek özellikler yansıttığı bilgisine yer verildi. Benedik Tüzüğü ilkeleri doğrultusunda yakın dönem mimarlık ürünlerinin de korunması gereken kültür varlıkları kapsamına girdiği belirtilen bilirkişi raporuna göre, yerleşkenin 1960-1970 kuşağı mimarlık hareketlerinin genel eğilimleri kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bölge koruma kurullarının, 20’nci yüzyılın 2’nci yarısına tarihlenen çeşitli sanayi tesisleri, lojmanlar ve kamu binalarını tescil ettiği bilgisine de yer veriliyor. Döneminin siyasi, ekonomik ve kültürel arayışların mimarideki yansımasının görüldüğü de belirtilen raporda ayrıca yerleşkenin tarihi, özgünlük, enderlik, belge, ekonomik ve işlevsellik açısından değer taşıdığına da vurgu yapılıyor. Kendi kendine yeten, öncü sanayi yerleşkesi Türkiye’nin ikinci rafinerisi olan ATAŞ Rafinerisine ait lojman alanı, mimar Forrin En-dak tarafından tasarlanmış ve 1958’de yapımına başlanmıştır. Kum, çakıl ve çimento dışındaki bütün malzemelerin yurtdışından temin edildiği yapılarda kullanılan betonların tamamı özel olarak laboratuar testinden geçirilmiştir.

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi kullanılan yerleşkede kullanılan elektrik, rafineri içerisindeki iç döngüyle sağlanmıştır, idare, emniyet, kafeterya, laboratuar, itfaiye, hastane binaları bulunan yerleşkede jimnastik salonu, sinema, yemekhane, çamaşırhane, yüzme havuzu, kütüphane, balo salonu, eğlence kulübü gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Lojman alanı, Cumhuriyet döneminin sanayileşme politikalarından ve sanayi mekânlarından ciddi izler taşıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet yönetiminin geliştirdiği kendi kendine yeterli, öncü sanayi yerleşkeleri, ATAŞ yerleşkesinde karşılığını buluyor. Yerleşkenin 1950 sonrası döneme özgü pek çok birikimi içeriyor olması, modern sanayi mekânlarına ilişkin önemli bilgiler aktaran yerleşkeyi daha da özgün bir konuma taşıyor.(Güney)

Previous Evvel İstanbul'da lansman fiyatları devam ediyor
Sonraki Ilgaz tüneli 2015 sonunda tamamlanacak

Diğer Yazılar

Güncel Haberler 0 Yorum

Ankara Yenimahalle imar planı değişikliği askıda

Ankara  Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve üzerinde bulunan yapıların “Riskli Yapı” tespiti yapıldığı belirtilen 7064 ada 1,2,3 ve 8 parsellere yönelik hazırlanan

Güncel Haberler 0 Yorum

Ankara elektrik kesintisi 26 Ekim 2015

26 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da elektrik kesintisi uygulanacak bölgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Güncel Haberler 0 Yorum

Kamu Müteahhitleri Ödeme Alamıyor

Yeni yerel yönetim yasasıyla birlikte değişen Büyükşehir Belediyesine devredilen İl Özel idare müdürlükleri bir çıkmaz içine düştükleri ve Kamu Müteahhitlerine ödeme zorluğu içine girdikleri görüldü.

Güncel Haberler

Ankara İncek Kızılcaşar nazım imar planı değişiklikleri askıda

Ankara Gölbaşı İlçesi İncek ve Kızılcaşar Mahallelerine ait muhtelif ada parselleri kapsayan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal ilan askı sürecinde yapılan itirazların kısmen kabul kısmen reddine

Güncel Haberler 0 Yorum

Aziz Kocaoğlu’ndan Dikili’ye Su Müjdesi

Dikili’de CHP merkez seçim bürosunun açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

Güncel Haberler

Ankara Beypazarı Kargı Barajı ve HES Projesi imar planı askıda

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ankara İli, Beypazarı İlçesi Kargı Barajı ve HES Projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ankara Büyükşehir Belediyesi ilan panosunda24 Nisan 2015

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.