Ankara Büyükşehir’den Karakusunlar’da satılık arsa

Ankara Büyükşehir’den Karakusunlar’da satılık arsa

Ankara Çankaya Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti müştereken Belediyemize ait Çankaya İlçesi, Kızılırmak Mahallesi, Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.

1 – Bu işin tahmini keşif bedeli; 21.061.591,00-TL (Yirmibirmilyonaltmışbirbin beşyüzdoksanbirtürklirası) dır.

2 – İhale 26/03/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara) adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir.

4 – İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 – İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a – Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.

b – Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)

c – Noter tasdikli İmza sirküleri.

d – Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e – İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif bedellerinin toplamı yapılacak işin keşif bedelini %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

f – İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

g – Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.

ı – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 631.847,73 – TL (Altıyüz otuzbirbinsekizyüzkırkyeditürklirasıyetmişüçkuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.

J – İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k – Yer Görme Belgesi

l – İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m – Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

6 – İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 – İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 – Bu İşin Şartnamesi 500,00.-TL (Beşyüztürklirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

Previous Mebuskent’te satışların 3’te 1’i tamamlandı
Sonraki Gayrimenkul ve perakende sektörünün duayenleri biraraya geliyor

Diğer Yazılar

Güncel Haberler 0 Yorum

Manisa Dev Bir Sorandan Kurtuluyor

Manisa’nın yıllardır çözülemeyen sorunu olan katı alık bertaraf tesisleri ile ilgili önemli bir müjde veren Başkan Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda onay bekleyen yeni tesisin onayının çıktığını, hızla ihale sürecini

Güncel Haberler 0 Yorum

Göcek Tüneli’nde Işığa 75 Gün Kaldı

İlk kez 1965 yılında dönemin Muğlalı Bayındırlık Bakanı Haldun Menteşoğlu tarafından yapımı gündeme gelen, 2005 yılında temeli atılan ve 2006 yılının Temmuz ayında açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan

Güncel Haberler

Ankara’da barajlardaki su seviyesi yükseldi

ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, bu yıl içinde,  baraj havzalarını besleyen bölgelerde etkili olan yağışların yüz güldürdüğünü belirterek, “Bu yılın ilk 6 ayında baraj havzalarına gelen su miktarı, geçen yılın

Güncel Haberler 0 Yorum

Yaşar, CSO inşaatını gezdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 1992’de projelendirilip, 1995’de temeli atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koro Çalışma Binaları ve Konser Salonu inşaatın gezdi.

Güncel Haberler 0 Yorum

Ankara Etimesgut su kesintisi 18 Kasım 2015

18 Kasım 2015 tarihinde Ankara Etimesgut’da su kesintisi uygulanacak bölgelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Güncel Haberler 0 Yorum

Kepez Hastanesi 29 Ekim 2015 Yılında Tamamlanıyor

Kepez Sütçüler bölgesinde 52 dönümlük araziye 80 milyon liranın üzerinde bir maliyetle yapılacak olan 350 yataklı

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.