2016 yılında tapu cins değişikliği masrafı nedir?

2016 yılında tapu cins değişikliği masrafı nedir?

Tapu cins değişikliği, bir taşınmaz malın mevcut cinsinde bir değişikliğin meydana gelmesi halinde yapılıyor.

Örneğin arsayken bina inşa edilmesi ya da binayken yıkılarak arsa olması durumunda tapuda cins değişikliği yapılabiliyor.

Tapu cins değişikliği için gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden harç tahsil ediliyor.

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. Tapuda cins değişikliği için istenen evraklar

-Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

-Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

– Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının bir adet vesikalık fotoğrafı.

– Yapışız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

2016 yılı için belirlenen döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapışız iken yapılı hale getirme işlemleri
2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;
2.2.1.21 ile 1.000 m2 arasında olanlardan 235,00 TL
2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m2 arasında olanlardan 332,50 TL
2.2.1.4 3.001 m2’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m2 için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL
2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.
2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL
2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL 2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL
2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.
2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL
2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için;
2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.
2.2.2 Yapılı iken yapışız hale gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL.Aylin Hotat/Poros

Previous İyi bir mutfak nasıl olmalı?
Sonraki Tapuları birleştirme işlemi nasıl yapılır?

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Ev alana sıkı takip

Maliye, tutarları ve ekspertiz harcına esas tutarlarda uyumsuzluk varsa ağır cezalar veriliyor.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile hazırlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Kira gelirlerinin beyanı

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Yazlığı olan emekli emlak vergisi öder mi?

‘Emekliyim. Oturduğum bir ev, bir de ufak yazlığım var. Kendi yağımda kavrulup gidiyorum’ deseniz de emlak vergisi ödemekten kurtulamıyorsunuz.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

Önceleri, 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinin tamamı %1 KDV ye tabi iken, 1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla, konutta yeni bir katma değer vergisi sistemi yürürlüğe girmiş

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Derneklerin kiraladığı gayrimenkullerin vergisi

Günümüzde birçok işletme kâr elde etmek amacıyla kurulurlar.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.