2016 yılında tapu cins değişikliği masrafı nedir?

2016 yılında tapu cins değişikliği masrafı nedir?

Tapu cins değişikliği, bir taşınmaz malın mevcut cinsinde bir değişikliğin meydana gelmesi halinde yapılıyor.

Örneğin arsayken bina inşa edilmesi ya da binayken yıkılarak arsa olması durumunda tapuda cins değişikliği yapılabiliyor.

Tapu cins değişikliği için gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden harç tahsil ediliyor.

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. Tapuda cins değişikliği için istenen evraklar

-Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

-Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

– Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının bir adet vesikalık fotoğrafı.

– Yapışız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

2016 yılı için belirlenen döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapışız iken yapılı hale getirme işlemleri
2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;
2.2.1.21 ile 1.000 m2 arasında olanlardan 235,00 TL
2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m2 arasında olanlardan 332,50 TL
2.2.1.4 3.001 m2’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m2 için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL
2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.
2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL
2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL 2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL
2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.
2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL
2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için;
2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.
2.2.2 Yapılı iken yapışız hale gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL.Aylin Hotat/Poros

Previous İyi bir mutfak nasıl olmalı?
Sonraki Tapuları birleştirme işlemi nasıl yapılır?

Diğer Yazılar

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Derneklerin kiraladığı gayrimenkullerin vergisi

Günümüzde birçok işletme kâr elde etmek amacıyla kurulurlar.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Emlak vergisinde son 20 gün

Yaklaşık 24 milyon emlak vergisi mükellefinin, 2015 yılı emlak vergisinin ikinci (son) taksitini, 30 Kasım Pazartesi mesai saati sonuna ödemeleri gerekiyor.

Mevzuat Haberleri

Boş daire konut değil

Yargıtay, boş daireden yapılan hırsızlığın, konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmayacağına hükmetti

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar için son gün 26 Mayıs 2016

İnşaat, otomotiv, enerji ve metal sektörleri bünyesindeki 40 meslek dalında “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayanlar, 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayacak.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Eviniz sözleşmede vaat edilen tarihte teslim edilmedi mi?

Eğer siz de yakında bir konut projesinden ev aldıysanız ve eviniz size sözleşmede belirtilen tarihten geç teslim edilmiş ise sizin de geç teslim edilen süre için kira kaybı alacağınız olabilir.

Mevzuat Haberleri 0 Yorum

Rant vergisi nasıl uygulanacak?

Aylardır ‘geldi geliyor’ denilen rant vergisi için nihayet en yetkili ağızdan bir açıklama geldi.

0 Yorum

Henüz Yorum Yok!

Siz bu yazıya ilk yorumu yapabilirsiniz!

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.