10 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

10 Soruda Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Yapılır

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

Hangi Tür Gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası Yapılmaz
Kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.

Riskli Yapılarda Durum Nedir
Kurum, mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigortalamama hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Bu tespitin yapıldığı binaların listesi Kurum tarafından ilgili idareye gönderilir.

Su ve Elektrik Aboneliklerinde Sigorta Zorunlumudur
Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Bu kontrol, gerektiği hâlde, Kurum tarafından elektronik ortamda sağlanan bilgi ve olanaklar ile yapılabilir Zorunlu Deprem
Sigortasından Dairemin Piyasa Değerini Alabilirmiyim
Zorunlu deprem sigortası sadece kat mülkiyeti kanuna tabi bağımsız bölümleri veya mesken olarak inşaa edilmiş binaları kapsamakta olup yapı maliyetleri kurum tarafından temin edilmektedir. Yapı maliyetleri beyan edilen alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene yenilenen birim maliyet listesine göre belirlenir.

Sigorta Primleri Nasıl Tespit Edilir
Sigorta primlerinin tespitinde; binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalitesi, binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri, deprem riski ve benzeri unsurlar değerlendirilir.

Sigorta Hangi Tür Afetleri Kapsar
Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Kurum tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebilir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur

Yönetim Kurulu,
•    Müsteşarlıktan,
•    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından,
•    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ve
•    Sermaye Piyasası Kurulundan en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye, Birlik ve
•    Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek üçer aday arasından belirlenecek birer üye ile teknik işleticinin temsilcisi bir üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

•    Kurumun iş ve işlemlerine ilişkin çalışma planını düzenlemek.
•    Tazminat ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak.
•    Risk paylaşımı, reasürans ve retrosesyon planını onaylamak.
•    Kurum varlıklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
•    Halkla ilişkiler, tanıtım ve eğitim kampanyaları yapılmasına karar vermek.
•    Pazarlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek.
•    Kurumun faaliyetleri hakkında Bakana ve Müsteşarlığa bilgi vermektir.

 Sigorta Primi Ödemekle Yükümlü Olanlar Nasıl Tespit Edilir
Mülkiyet ve irtifak hakkı sahipleri kurum tarafından tespit edilir. Mahallî idareler dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sigorta yükümlülerinin saptanmasına ve izlenmesine yönelik olarak Kurum tarafından kendilerinden istenecek bilgileri belirli aralıklarla ve düzenli olarak vermek zorundadır. Bu konudaki bilgi paylaşımı, gerektiği hâlde, elektronik ortamda yapılabilir.

Murat ERGİN
Gayrimenkul Eğitmeni
www.muratergin.net

Previous Mogan Gölüne 18 Milyon Metreküp Can Suyu Verildi
Sonraki Dubaili Damac Properties Türkiye'de Görüşmeler Yapacak

Diğer Yazılar

Makaleler 0 Yorum

Gazi Çelik: “Müşterilerimiz bizden vazgeçemiyor”

Ankara için çok değerli bir ada olan Urankent’te inşa ettikleri projelerle lüks ve kaliteli konutu şehir merkezine yakın konuma getiren Uransan, büyük başarılara imza atıyor.

Makaleler 0 Yorum

Ayça Aral İstanbul emlak sektörünü değerlendirdi

İstanbul emlak sektörü liderliğini her zaman korumakta.

Makaleler 0 Yorum

Efe Bezci:“Modern şehirleşmeye destek veren kazanacak”

Yaklaşık 40 yıldan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren Besa Grup’un genç ve başarılı Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Haziran ayında teslim edilecek Besa Kule İş Merkezi projesini anlattı.

Makaleler 0 Yorum

Turizm Tesisleri Türleri ve Genel Özellikleri

Her geçen gün artan turist potansiyeli ile Türkiye turizm yatırımlarının cazibe merkezi haline gelmektedir. Sadece kıyılarda yaz turizmine yönelik yatırımlar ile sınırlı olmayan, şehir içi ve kültür turizmine yönelik olması

Makaleler 0 Yorum

Kürşat Ayhan: “Şirketin başarısı tüm çalışanların başarısıdır”

Ankara’nın yeni cazibe merkezlerinden Batıkent Karacakaya’da Mebuskent projesini hayata geçiren AYMOR Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan, projeyle Başkent’te “yeni bir şehir” inşa ettiklerini ifade etti.

Makaleler 0 Yorum

Bülent Aydın : Ankaralılar yalıtımlı ve konforlu binalara önem veriyor

Steelife Genel Müdürü Mimar Bülent Aydın Ankara Aden Ballıkpınarı projesi hakkında Yaşam Projelerine detaylı bilgiler verdi. Aydın Yaşam Projeleri’nin sorularını, şöyle cevapladı;

1 Yorum

  1. eticaret
    Ocak 13, 18:28 Yanıtla

    ya o kadar çok poliçe olduki yaında araba sigortası gibi hepsini birleştiren bi madde çıkar bizde gene dumur oluruz….

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.